Laskuhari-laskutusohjelman käyttöehdot

Päivitetty 28.3.2018

1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Datahari Solutions (jäljempänä "Palvelun toimittaja") sekä henkilö tai yritys, joka palvelua käyttää (jäljempänä "Asiakas").

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta Laskuhari-laskutusohjelmaan (jäljempänä "Palvelu").

3. Palvelun toimittajan vastuu

Palvelun toimittaja luovuttaa Asiakkaalle tilatun palvelun mukaiset oikeudet käyttää Palvelua.

Palvelun toimittaja korjaa omassa ohjelmistossaan ilmenevät viat mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa Palvelun toimittajalla on oikeus väliaikaisesti katkaista Asiakkaan yhteys palveluun. Mahdollisista katkoksista Palvelun toimittaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen

Palvelun toimittajalla on oikeus katkaista Asiakkaan oikeus palvelun käyttöön, mikäli on syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan vastaiseen tai laittomaan toimintaan.

4. Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun toimittaja ei vastaa Palvelun tuottamissa laskelmissa taikka raporteissa ilmenneiden virheiden mahdollisesti Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista. Palvelun toimittaja suosittelee, että Asiakas käyttää asiantuntevaa kirjanpitäjää hoitamaan yrityksensä kirjanpidon.

Palvelun toimittaja ei pääsääntöisesti korvaa vahinkoja, joita Palvelun käytöstä tai Palvelussa ilmenneestä virheestä aiheutuu Asiakkaalle, Asiakkaan loppuasiakkaalle tai Asiakkaan palveluksessa oleville henkilöille. Palvelun toimittajan korvausvelvollisuus on korkeintaan yhden (1) kuukauden käyttöä vastaava palvelumaksu.

Palvelun toimittaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan pitämään Asiakkaan tiedoista ajantasalla olevat varmuuskopiot mahdollisten vikatilanteiden ja tietojen katoamisen varalta. Palvelun toimittaja ei ole kuitenkaan vastuussa Asiakkaan omista toimista johtuvasta tietojen katoamisesta.

5. Asiakkaan vastuu

Asiakas on itse vastuussa siitä, että käyttää palvelua hyvän tavan ja Suomen lain mukaiseen toimintaan

Asiakas vastaa palvelun kautta tekemiensä laskujen, raporttien ja muiden dokumenttien informaatiosisällön oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa Palvelun toimittajalle, mikäli tämä havaitsee palvelussa virheitä.

Asiakas vastaa siitä, että hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa, joilla palveluun kirjaudutaan, ei joudu sivullisten tietoon.

Asiakkaan vastuulla on perehtyä ajankohtaisiin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne, mikäli ohjelmistoa käyttää.

6. Maksut

Asiakas maksaa palvelun kuukausimaksun etukäteen sovitun laskutusjakson mukaisesti. Maksulliset lisäpalvelut, kuten verkkolaskujen lähetys, kirjeiden postitus ja sähköpostilaskujen lähetys sekä kappalehinnoittelumallilla tilattu palvelu, veloitetaan jälkikäteen.

Jos erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Palvelun toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö 14 vuorokauden kuluttua laskun eräpäivästä. Käytön uudelleen aloittamisesta on Palvelun toimittajalla oikeus periä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Maksun myöhästyessä on Palvelun toimittajalla oikeus periä viivästyskorkoa eräpäivän jälkeiseltä ajalta.

Palvelun toimittajalla on oikeus palvelun hinnan muutoksiin maksullisten lisäpalvelujen osalta ilman etukäteen toimitettua ilmoitusta.

Kuukausi- ja vuosimaksuihin tai muihin käyttömaksuihin Palvelun toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia Asiakkaan seuraavan laskutusjakson alkaessa. Palvelun toimittaja on velvollinen ilmoittamaan hinnanmuutoksista Asiakkaalle kuukautta ennen, kuin uusi hinnasto astuu voimaan.

Laskujen perinnän hoitaa kolmas osapuoli.

7. Tietosuoja / Henkilötietojen käsittely

Palvelun toimittaja ei luovuta Asiakkaan yhteystietoja kolmansille osapuolille eikä käytä niitä suoramarkkinointiin ilman Asiakkaan erillistä suostumusta. Asiakastietoja, jotka Asiakas on lisännyt omaan asiakasrekisteriinsä laskutusohjelmassa, ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Asiakas on itse vastuussa omaan asiakasrekisteriinsä lisäämistään asiakastiedoista, niiden oikeellisuudesta ja Asiakkaan oikeudesta säilyttää asiakastietoja rekisterissään.

Lisätietoja rekisteriselosteessamme ja tietosuojakäytännöissämme

8. Kappalehinnoittelumalli

Kappalehinnoittelulla tilattavasta palvelusta ei veloiteta kuukausi- tai vuosimaksuja, vaan maksut syntyvät ohjelmaan tallennetuista laskuista, tarjouksista, käteiskuiteista ja muista dokumenteista voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kaikki ohjelmaan tallennetut dokumentit luetaan mukaan laskutettaviin aineistoihin.

Asiakas voi siirtyä kappalehinnoittelumallista tavanomaiseen tilaukseen milloin vain ilmoittamalla tästä Palvelun toimittajalle sähköpostitse

9. Voimassaolo

Sopimus on voimassa siitä alkaen, kun Asiakas aloittaa palvelun käytön, siihen asti, kun Asiakkaan laskutusjakso päättyy tai Asiakas lopettaa Palvelun kokeilujakson käytön tilaamatta palvelun maksullista versiota.

Ellei Asiakas viimeistään kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua ole kirjallisesti irtisanonut sopimusta, sopimus jatkuu automaattisesti uudella hinnaston mukaisella laskutusjaksolla.

Asiakas voi irtisanoa automaattisesti jatketun sopimuksen 14 vuorokauden sisällä uuden laskutusjakson alkamisesta, jolloin jatkosopimus perutaan veloituksetta ja Asiakkaan oikeus palvelun käyttöön lakkaa välittömästi.

Mikäli Asiakas irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden, Palvelun toimittaja ei palauta jo maksettuja palvelumaksuja kuluvalta laskutusjaksolta.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusehtoja.

Palvelun toimittaja voi purkaa sopimuksen ja evätä Asiakkaalta palvelun käytön, mikäli Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun, häiritsee muita palvelun käyttäjiä tai käyttää palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

10. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman Palvelun toimittajan lupaa. Palvelun toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

11. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tässä sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla, ja tarpeen vaatiessa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

12. Yhteystiedot

Lisätietoja sopimusehdoista saat kysymällä asiakaspalvelusta osoitteesta info@laskuhari.fi

Datahari Solutions (Y-tunnus: 2188211-0)
Hultintie 21 B
62800 Vimpeli