Laskuhari-laskutusohjelman rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.3.2018. Viimeisin muutos 9.4.2018. Tarkistettu 06.07.2022

Rekisterinpitäjä

Datahari Solutions
Hultintie 21 B
62800 Vimpeli
info@datahari.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joona-Pekka Harinen, info@datahari.fi, 040 661 8466

Rekisterin nimi

Laskuhari-laskutusohjelman käyttäjä- ja asiakastietorekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus ohjelman käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi joitakin tietoja joudumme keräämään ja säilyttämään Suomen lain vaatimana (esim. kirjanpitolaki)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin esimerkiksi tiedotuksia varten. Osaa keräämistämme tiedoista voidaan käyttää palveluidemme laadun varmistamiseksi ja vianselvityksen parantamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja internetselaimen versio.

Tietoja säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Päättyneen asiakassuhteen jälkeen tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä. Asiakkalla on myös oikeus pyytää tietojaan poistettavaksi milloin vain.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Teknisiä tietoja kerätään internetselaimen lähettämien tietojen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, lukuunotamatta tilanteita, jolloin Rekisterinpitäjän toimihenkilö on fyysisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolella ja käsittelee tietoja sieltä käsin.

Mikäli asiakas on tilannut palvelun jälleenmyyjän kautta, voidaan tietoja luovuttaa myös jälleenmyyjän käytettäväksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Lue lisää tietosuojakäytännöstämme

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kirjaudu sisään © Copyright Datahari Solutions 2015-2023 | Asiakaspalvelu: info@laskuhari.fi / 040 661 8466 (ark. klo 7-12)

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%

Rekisteriseloste | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot | Ilmainen laskutusohjelma | 2014/55/EU

Onko sinulla kysyttävää?